Equip de recerca

Ismael Saz Campos

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània

Julián Sanz Hoya

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània

Xavier Andreu Miralles

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània

Ferran Archilés i Cardona

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània

Zira Box Varela

Universitat de València, Departament de Sociologia i Antropologia Social

Marta García Carrión

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània

Toni Morant i Ariño

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània

Mª Pilar Salomón Chéliz

Universidad de Zaragoza, 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea

Nuria Tabanera García

Universitat de València, Departament d’Història Moderna i Contemporània