Dretes i nació en època contemporània. Una perspectiva transnacional

ImatgeAquest projecte, codirigit pels professors Ismael Saz Campos i Julián Sanz Hoya, es proposa estudiar la contribució de les cultures polítiques de dretes (conservadurisme, tradicionalisme, catolicisme polític, nacionalisme reaccionari, feixisme) als processos de construcció nacional en l’època contemporània. A partir d’estudis previs de l’equip d’investigació centrats en el cas espanyol en un marc comparat, aquest projecte amplia el seu àmbit d’investigació per adoptar com a focus d’anàlisi un marc territorial més extens, sempre des d’una perspectiva transnacional, centrant-se en l’Europa llatina (França, Itàlia, Espanya, Portugal) i sense perdre de vista la seua projecció llatinoamericana.

La perspectiva transnacional permet tant superar el nacionalisme metodològic com descentrar i desnaturalitzar la nació, així com subratllar la rellevància que tenen per a la seua construcció processos que transcendeixen els seus marcs territorials, com els imaginaris nacionals o unes cultures polítiques que s’articulen seguint a sovint dinàmiques transfrontereres.

El projecte parteix d’una perspectiva modernista i constructivista de les nacions, per a la qual resulta fonamental l’estudi dels factors culturals. Per aquesta raó es planteja analitzar elements com les representacions, els imaginaris, les narratives, les pràctiques socials i les polítiques públiques, etc. D’altra banda, seguint també la línia d’investigació de projectes anteriors, posa l’èmfasi en la relació entre cultures polítiques de drets i nació amb variables com ara el gènere, la classe o la religió. Especialment, es proposa aprofundir en l’estudi del catolicisme en els diversos projectes i imaginaris nacionals de les dretes europees i llatinoamericanes. Tot això, des d’un plantejament diacrònic que tinga en compte les principals ruptures i continuïtats ocorregudes al llarg de l’època contemporània.